Bản chất của chi phí chất lượng Theo quan niệm hiên đại: Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra (dịch vụ được cung ứng) là phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hoặc các chi phí liên quan ...Chi phí sản xuất: là toàn bộ các chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong một kỳ nhất định. Đối với doanh nghiệp, chi phí được chia làm 3 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT), chi phí nhân công trực tiếp …

1.1. Đặc điểm chung của chi phí. - Chi phí là hao phí tài nguyên (kể cả hữu hình và vô hình), vật chất, lao động. - Những hao phí này phải gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh. - Phải định lượng được bằng tiền và được xác định trong một khoảng thời gian ...Chi phí liên quan (tiếng Anh: Relevant Cost) được các nhà quản lí sử dụng trong việc ra quyết định, chẳng hạn như có nên đóng cửa một đơn vị kinh doanh, hoặc có nên chấp nhận một đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng hay không.

Xem thêm: chi phí sản xuất, bài tập chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất kinh doanh. Bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại chi phí, các nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, bạn có thể liên hệ với chúng tôi...Chi phí cận biên là sự thay đổi trong tổng chi phí sản xuất do sản xuất thêm một mặt hàng. Nói cách khác, nó là chi phí do sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Mục đích của việc phân tích chi phí cận biên là xác định xem tổ chức có thể đạt được hiệu quả kinh tế …

Chi phí sản xuất- thước đo hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí là yếu tố quan trọng và quyết định đến giá thành sản phẩm. Mà giá thành ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Vì …...Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí liên quan đến việcchế tạo sản phẩm, dịch vụ trong một thời kì nhất định. Chi phí sản xuất bao gồm 3 khoản mục chi phí sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất chung; 1.1.

Chi phí sản xuất: là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất. Thuộc chi phí sản xuất có: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản ...Bất kì chi phí nào liên quan đến việc sản xuất hàng hóa, ngay cả khi đó chỉ là một phần chi phí được phân bổ cho cơ sở sản xuất, được gọi là chi phí trực tiếp. Một số ví dụ về chi phí trực tiếp là: - Chi phí lao động trực tiếp - Chi phí nguyên liệu trực tiếp

Chi phí hoạt động bất thường: bao gồm những chi phí ngoài dự kiến có thể do chủ quan hoặc khách quan mang lại. Chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, quản lý hành chính...Chi phí sản xuất là số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để chi mua tất cả các yếu tố đầu vào để phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc xác định ...

- Chi phí sản xuất: Là toàn bộ hao phí về lao động sống cần thiết, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất bao gồm...Qua thực tiễn, hệ thống phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm truyền thông đã bộc lộ một số hạn chế, gây ảnh hưởng đến quyết định của nhà quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những hạn chế đó là việc lựa chọn đối tượng …

Khái niệm. Theo khái niệm truyền thống: Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí liên quan đến việc đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra hoặc dịch vụ được cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn, quy cách đã xác định trước hoặc là các chi phí liên quan đến sản phẩm/dịch vụ không phù hợp với các tiêu ...2.1. Chi phí sản phẩm. Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản phẩm. Do vậy các chi phí này kết hợp tạo nên giá trị của sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất. Thuộc chi phí sản phẩm gồm

Chi phí liên quan được sử dụng trong việc đưa ra quyết định có thực hiện dự án đầu tư nữa hay không, hoặc trong việc quyết định chấp nhận hay từ chối một hợp đồng đặc biệt (như sản xuất sản phẩm đó hay không, hay thuê ngoài, thuê gia công…), hoặc quyết định ...